Pokud máte potíže se zadáváním čárových kódů u nabídek StubHub:

 
Zkontrolujte, zda datum a čas na vstupenkách odpovídají údajům v nabídce.
 • Zkontrolujte, zda jste čárové kódy zadali přesně tak, jak jsou uvedeny na vstupenkách (včetně spojovníků a bez mezery na konci).

 
Pokud se vám nepodaří problém vyřešit, kontaktujte nás a my vám pomůžeme.