1. Otwórz menu Moje bilety widoczne w nagłówku strony
  2. Wybierz Oferty z menu rozwijanego
  3. Znajdź ofertę, którą chcesz edytować


Można korzystać z kilku opcji edycji:

  • Zmiana wypłaty. Tę kwotę można zmienić wedle uznania w dowolnym momencie
  • Zmiana informacji o miejscu. Sprawdź mapę wydarzenia na StubHub International, aby upewnić się, że podajesz prawidłowe informacje
  • Zmiana ilości biletów
  • Wgranie biletów PDF lub elektronicznych. Rozmiar pliku nie może być większy niż 5 MB. Więcej informacji tutaj.
  • Wyłączenie oferty
  • Usunięcie oferty


Zmiany nie zostaną zastosowane do biletów kupionych przed ich wprowadzeniem. Jeśli masz niesprzedane bilety, zmiany zostaną do nich zastosowane.