Sprzedawcy na StubHub International mają zagwarantowane:

Darmowe wystawienie biletów
Możliwość dowolnego ustawienia ceny i jej zmiany, dopóki bilety nie zostaną kupione
 Otrzymanie płatności za wszystkie transakcje sprzedaży zrealizowane zgodnie z warunkami podanymi w ofercie